Výhody vytápění domu elektrokotlem

Elektrické kotle

Jak správně nastavit kondenzační plynový kotel?

Zdroj: Viessmann

Mezi lidmi panuje představa, že vytápění elektrokotlem je jedním z nejdražších možných způsobů. To může být skutečně v určitých případech pravda, avšak neplatí to obecně, a někdy to dokonce může být ta nejekonomičtější volba. Kdy tedy elektrokotel zvolit a jaké výhody tato možnost přináší?

Při výběru optimálního způsobu vytápění, tedy takového, který bude pro náš dům či byt nejúčinnější a zároveň nejekonomičtější, je třeba zohlednit několik kritérií: jaký objekt chceme vytápět (tedy zda jde o byt, či dům a jestli je to starší nemovitost, novostavba, nebo objekt po rekonstrukci), dále je třeba zvážit vstupní investici (tedy pořizovací náklady), náklady na vytápění (cenu paliva a případných revizí či oprav), náročnost zařízení na obsluhu a prostor (včetně skladování paliva), případně jeho životnost, účinnost či šetrnost k životnímu prostředí. Zároveň je dobré si uvědomit, že pořizovací náklady se nemusejí týkat jen ceny za samotné zařízení, ale mohou zahrnovat například také zřízení plynové přípojky či stavbu komína, což se investorovi nemusí vždy vyplatit. Jak je to tedy v případě elektrokotle?

Přívětivá vstupní investice

Asi největší výhodou elektrokotle – ve srovnání s jinými topnými zařízeními – je jeho pořizovací cena, která začíná zhruba na 15 tisících korunách. V případě průměrného rodinného domu můžete počítat s investicí přibližně v rozmezí od 20 do 25 tisíc, což je ve srovnání s pořízením levnějšího tepelného čerpadla (vzduch/voda) asi šestkrát až desetkrát méně.

Elektrokotel – náklady na vytápění

Cena elektřiny je naopak ve srovnání s plynem či dřevem o něco vyšší, což se samozřejmě odráží v provozních nákladech. Proto se elektrokotel hodí především do staveb s nízkými tepelnými ztrátami (tzn. asi do 10 kW). Mezi takové patří především pasivní a nízkoenergetické domy, zrekonstruované objekty, případně menší byty v zateplených budovách s dobře těsnícími okny. Naopak u starších, nezrekonstruovaných objektů a obecně staveb s vysokou energetickou náročností se elektrické vytápění může velmi prodražit.

K tomu, abyste zjistili, jaké má váš dům tepelné ztráty (a tedy zda je pro vás elektrokotel vhodným řešením), sice můžete využít některou z dostupných on-line kalkulaček (například na www.tzb-info.cz), výpočty však budou spíše orientační a mohou se od údajů, ke kterým by došel odborník, více či méně lišit. Pro stanovení přesnějšího výpočtu je lepší obrátit se na projektanta nebo energetického specialistu.

Servis a obsluha

Porovnáme-li elektrické vytápění domu s jinými způsoby topení z hlediska pravidelné údržby topného zařízení, oceníme na elektrokotli jeho bezúdržbovost. To se opět promítne do provozních nákladů, neboť ve srovnání například s tepelným čerpadlem, které vyžaduje pravidelnou údržbu, můžeme ročně ušetřit až několik tisíc korun.

Komfortní je i obsluha elektrokotle. Jednak přirozeně odpadá starost s přípravou a skladováním paliva a jednak s jeho přikládáním. Uvnitř domu lze pomocí termostatu udržovat konstantní teplotu, a to i ve chvílích, kdy uživatel není doma. Zaprvé tak objekt zbytečně nepřetápíme a zadruhé nemusíme znovu vytápět interiér, který v době naší nepřítomnosti stihl vychladnout. Stejně tak může termostat posloužit v trvale neobydlených objektech, jako jsou chaty či chalupy, kde lze tímto způsobem udržovat teplotu během zimních měsíců nad bodem mrazu. Některé elektrokotle je v dnešní době možné ovládat i na dálku pomocí mobilního telefonu a dopřát si tak komfort v podobě příchodu do vytopeného interiéru či lze využít řadu dalších užitečných funkcí.

Další výhody elektrokotle

Vedle možnosti regulovat výkon elektrokotle na požadovanou teplotu a snadné obsluhy má toto zařízení i další výhody. Protože v elektrokotli nedochází ke spalování, není potřeba budovat ve vytápěném objektu komín, a navíc odpadá i nutnost revize spalinových cest. Nemusíte se obávat ani výbuchu či úniku jedovatých látek jako například v případě zanedbaného plynového kotle. Vytápění elektrokotlem je zcela bezpečné a v místě jeho provozu i ekologické, neboť nedochází k produkci emisí. Ani sama instalace elektrokotle není ničím podmíněna, zařízení lze umístit prakticky kamkoli (není k tomu potřeba technická místnost) a jeho provoz je velmi tichý.

Možnost dvoutarifní sazby elektřiny

Další výhodou pro majitele elektrokotle je možnost zažádat u svého dodavatele elektřiny o dvoutarifní sazbu (D57d), což znamená, že 20 hodin denně můžete odebírat levnější elektrický proud (samozřejmě i na provoz ostatních elektrických spotřebičů).

Nevýhody

Stejně jako všechny způsoby vytápění má však i topení elektřinou své nevýhody. Elektrokotel může mít vyšší požadavky na kapacitu elektrické sítě a v případě, že je jediným zdrojem tepla, může během výpadku proudu nastat nepříjemná situace. Také, jak už jsme zmínili v úvodu, se nehodí do energeticky náročných objektů, tedy do starších, nezateplených budov, kde by byl jeho provoz značně neekonomický. Pokud se pro elektrokotel rozhodnete, je zcela zásadní určit jeho optimální tepelný výkon – to znamená takový, který k vytápění daného objektu postačí a zároveň nebude větší, než je potřeba. Čím výkonnější elektrokotel si totiž pořídíte, tím bude jednak vyžadovat silnější jističe a jednak bude samozřejmě dražší (a to na pořízení i jeho následný provoz).

Doplňkový zdroj tepla

Jste-li majitelem novostavby, nemůžete sice elektrokotel využívat jako jediný zdroj tepla, můžete ho však mít například v kombinaci s kotlem na tuhá paliva nebo krbovými kamny (oceníte ho například právě ve chvílích, kdy nejste delší dobu doma). Elektrokotel může také pokrýt nedostatečnou účinnost alternativních zdrojů tepla, jako jsou solární kolektory (nesvítí-li slunce) nebo tepelné čerpadlo, jež během mrazů nemusí pracovat efektivně. Jinak je tomu v případě vytápění bytu elektrokotlem, kam většinou již další tepelný zdroj (jako jsou tepelné čerpadlo, solární kolektory nebo fotovoltaika) instalovat nelze, nebo v případě rekonstruovaného objektu.

Lze využít elektrokotel na podlahové vytápění?

Pokud se rozhodnete pro podlahové vytápění, můžete zvolit buď formu topných rohoží/ kabelů, nebo formu teplovodní, kde je zdrojem tepla právě elektrokotel. První způsob je z hlediska investice sice výhodnější, jde ale o variantu bez možnosti vyměnit v budoucnu elektřinu za jiný zdroj tepla (aniž by bylo potřeba dělat velké stavební zásahy). Výhodou druhého způsobu je tedy možnost dodatečné změny topného zařízení (například elektrokotle za tepelné čerpadlo).

Výhody vytápění elektrokotlem v kostce:

  • nízké pořizovací náklady
  • vysoká účinnost
  • dlouhá životnost
  • bezúdržbovost
  • nenáročná obsluha (automatizovaný provoz)
  • snadná instalace
  • uživatelský komfort v podobě možnosti ovládat elektrokotel na dálku či nastavení výkonu na požadovanou teplotu
  • bezpečný a tichý provoz
  • šetrnost k životnímu prostředí v místě provozu elektrokotle (vytápění bez produkce spalin)

 

Vitotron

Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují...

Více info

 

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU