Záruka

Společnost Viessmann vám spolu se svými partnery, servisními a montážními firmami, nabízí nadstandardní servisní služby, které zajišťují maximální dostupnost a spolehlivost vašeho topného systému.

Nejen bezchybná a pečlivá práce kontruktérů při vývoji zařízení Viessmann, ale i následná montáž odbornou montážní firmou a uvedení do provozu zaškoleným servisním technikem výrazně zvyšují předpoklady vaší spokojenosti.

Pokud je topný systém v provozu a plně funkční, záleží především na koncovém uživateli, aby se postaral o pravidelnou údržbu a tím i o dlouhodobý a spolehlivý provoz topného systému. Abychom vám to usnadnili ještě více, připravili jsme pro vás balíčky nadstandardních servisních služeb.

Tři úrovně servisu

Zákazníci si mohou sami zvolit jeden ze tří garančních balíčků, které zajišťují nejlepší funkci a bezchybné fungování pro zařízení Viessmann. Úroveň sjednaného balíčku jednoznačně určuje i úroveň komfortu a míru spoluúčasti při preventivní údržbě nebo při havarijním servisním zásahu na vašem zařízení.

Balíček BASIC a COMFORT je možné sjednat na dobu 5 let a balíček PREMIUM s možností prodloužení záruky až na 10 let.

Tato možnost se vztahuje jak na fyzické, tak na právnické osoby. Balíček Premium můžete využít i v případě, že máte sjednán některý z předchozích produktů "Balíček služeb 5 leté záruky" nebo "5 let bez starostí".

Servis Plus

Zaručuje záruční servis prodloužený na 5 let, vztahující se na výrobní a provozní vady, včetně odborné pomoci.

Servis Plus

Nad rámec pojištění BASIC poskytujeme zdarma i roční pravidelný servis a údržbu zařízení.

Servis Plus

Tento balíček navíc prodlužuje záruku na 10 let a garantuje i bezplatné dodání a výměnu spotřebních dílů.

Jak servis funguje?

Jak servis Viessmann funguje

K montáži a uvedení zařízení do provozu si zvolte autorizované partnery společnosti Viessmann. Jejich seznam naleznete v sekci Partner ve vaši blízkosti na stránkách www.viessmann.cz.

Pečlivě si prostudujte informace k jednotlivým servisním balíčkům. V případě dotazů se obraťte na svého technika, který vám zařízení uvádí do provozu. Rád vám poradí.

Servisní smlouvu a veškeré informace k ní naleznete v obálce, kterou vám předá servisní technik při uvedení do provozu. Smlouvu si pečlivě přečtěte, vyplňte společně s technikem, podepište a zašlete na naši adresu.

Vámi zaslanou smlouvu zpracujeme a jedno vyhotovení vám zašleme zpět. V případě servisního balíčku BASIC obdržíte ihned i fakturu. Po celou dobu platnosti servisní smlouvy jsme vám my i naši partneři k dispozici.

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

Spočítejte si sami svou úsporu Kontaktujte naše specialisty

Časté dotazy

V rámci servisního balíčku PREMIUM máte spotřební materiál v ceně po dobu 10 let i po skončení záruky.

Při prodeji nemovitosti musíte oznámit změnu a podat písemnou výpověď. Nový zákazník podepíše novou servisní smlouvu a pošle ji ve dvou vyhotoveních na adresu společnosti Viessmann. Předchozí smlouva se vypoví a založí nová.

Smlouvu musíte písemně vypovědět, formulářem na poslední straně smlouvy nebo e-mailem na zakazky@viessmann.cz.

Není možné přejít z balíčku COMFORT na PREMIUM. Musíte si na začátku dobře promyslet a rozhodnout se, o který servisní balíček máte zájem.

Možnost využití prodloužené záruky platí maximálně 6 měsíců od koupě zařízení. Smlouvu je třeba odeslat do 3 měsíců od uvedení zařízení do provozu.

Smlouva zůstává nadále aktivní v režimu pravidelné roční údržby zařízení a u kondenzačních kotlů máte záruku na spalinový výměník dalších 5 let.

Smlouva zůstává nadále aktivní v režimu pravidelné roční údržby zařízení a u kondenzačních kotlů máte v ceně spotřební materiál.