Plynové kotle

Kalkulačka

Volba vhodného způsobu vytápění je klíčovým momentem každého majitele nemovitosti. Teplý interiér se stal nezbytností pro dnešní civilizaci a je stejně samozřejmý, jako voda tekoucí z vodovodního kohoutku. Topíme či temperujeme s nutnou samozřejmostí a pokud zvolíme způsob vytápění, který není pro náš druh nemovitosti vhodný, může se nám ekonomický provoz naší nemovitosti značně prodražit. Při správné volbě způsobu vytápění je třeba zohlednit jak ekonomickou náročnost budovy samotné, její technický stav, konstrukční dispozice, velikost i počet osob, které prostory obývají.

Než se spojíte s našimi odborníky, kteří vám bezplatně navrhnou nejvhodnější řešení vaší topné situace, spočítejte si v naší kalkulačce doporučené řešení, které vám pomůže se zamyslet nad nejdůležitějšími aspekty takového rozhodnutí a vaší připraveností k realizaci.

Plynové kotle Viessmann
Plynové kotle Viessmann

Proč plynový kotel?

Volba plynového kotle jako primárního zdroje tepla pro danný objekt je v současnosti preferovanou variantou v oblastech s rozvodem plynu. Plyn jako surovina je stále považována za relativně čistý a ekonomický zdroj energie. Díky vysoké výhřevnosti je systém velmi rychle připraven na plný výkon a nevznikají tak prodlevy díky setrvačnosti zařízení. Patentované technologie hořáků a výměníků poskytují těmto zařízením extrémně dlouhou životnost i při každodenním používání, které lze v našich klimatických podmínkách předpokládat.

Systémy se velmi dobře kombinují s ekologickým solárním ohřevem, který je společností Viessmann nabízen jako alternativní systémové řešení.

Čisté vytápění

Bez nutnosti čištění spalinových cest, nevznikají splodiny ani jiné nečistoty.

Rychlá instalace

Snadné napojení na rozvod plynu a stávající kouřovod bez nutnosti úprav.

Spolehlivost

Plynové kotle se vyznačují vysokou účinností až 98 % a bezporuchovostí.

Nízké náklady

Vzhledem k cenám energií se plyn stabilně řadí mezi ekonomická paliva.

V čem jsou kotle Viessmann výjimečné?

Nejvyšší spolehlivost a efektivita – to očekávají uživatelé plynových kondenzačních kotlů Viessmann. Jejich nová generace se však vyznačuje také novými standardy z hlediska komfortu obsluhy a kvality designu. Avšak i v oblasti výtápění kondenzačními kotli platí pravidlo, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Nezáleží jen na druhu kotle a jeho technického řešení, ale i na jeho výrobci a kvalitě, kterou je schopen zákazníkům nabídnout.

Společnost Viessmann na reputaci svých výrobků soustavně pracuje už přes 100 let a taková zkušenost se počítá.

Plynový kotel Viessmann Plynový kotel Viessmann

Ze sklepa do pokoje – Nové kotle Viessmann jsou nejen výkoné, ale vynikají i skvělým designem. Matné práškové lakování v barvě Vitopearlwhite je jediné tohoto druhu na trhu a harmonicky ladí s vybavením každého moderního bytu.

Snadná digitální obsluha – 7segmentový display se vyznačuje intuitivní obsluhou a srozumitelnými informacemi. Navíc vše v moderním designu Blackpanel poskytuje komfortní regulaci topných zařízení s přímým a/nebo směšovaným topným okruhem.

Nejvyšší efektivita a spolehlivost – Nově vyvinutý hořák MatriX-Plus společně se systémem automatické regulace spalování Lambda Pro Plus vždy zajišťuje plný výkon, dokonce při výkyvech kvality plynu a proměnlivých provozních podmínkách.

Více bezpečnosti, více komfortu – Díky mobilní aplikaci ViCare app a integrovanému rozhraní WiFi je zajištěn komfort a bezpečnost na nejvyšší úrovni. Při chybě systému nebo poruše zařízení je servis informován ještě předtím, než v bytě klesne teplota.

Vybaveno pro budoucnost – H2 ready – Technologie umožňující využití alternativních planových směsí k vytápění. Plynové kondenzační kotle nejnovější generace Vitodens lze provozovat s 20 % vodíku a jsou tak připraveny pro budoucnost udržitelného vytápění.

Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Cenově atraktivní nástěnný kotel pro byty a rodinné domy s velmi atraktivním poměrem cena/výkon.

Více info

Vitodens 111-W

Vitodens 111-W

Nástěnný kotel s integrovaným nerezovým 46litrovým nabíjecím zásobníkem pro byty a rodinné domy.

Více info

Vitodens 111-F

Vitodens 111-F

Inteligentní kombinace účinné plynové kondenzační techniky a vysokého komfortu teplé vody.

Více info

Vitodens 141-F

Vitodens 141-F

Cenově výhodné vytápění pomocí kondenzační a solární techniky v rodinném domě.

Více info

Vitodens 200-W

Vitodens 200-W

Nerezový tepelný výměník Inox-Radial, válcový sálavý hořák MatriX a možnost ovládání přes internet.

Více info

Vitodens 222-W

Vitodens 222-W

Komfort vytápění s nejefektivnějším způsobem provozu. Vyšší účinnost, nižší emise, snadná obsluha.

Více info

Vitodens 222-F

Vitodens 222-F

Plynový kondenzační kotel s nabíjecím zásobníkem nebo se zásobníkem teplé vody s trubkovou spirálou.

Více info

Vitodens 242-F

Vitodens 242-F

Efektivní a komfortní příprava teplé vody s digitální regulací. Propojitelnost s úspornou solární technikou.

Více info

Více informací najdete
na webových stránkách

Viessmann

www.viessmann.cz

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

Spočítejte si sami svou úsporu Kontaktujte naše specialisty

Časté dotazy

Ano, v případě, že se chystáte vyměnit starý neekologický kotel za nový, je možné v rámci programu Kotlíkové dotace žádat o příspěvek až 100.000 Kč a to až do výše 95 % způsobilých výdajů. Dotační program Nová zelená úsporám umožňuje získat rovněž dotaci až 35.000 Kč.

Solární ohřev je jednoznačně technologií, která je aktuálním tématem posledních let. V našem podnebném pásu solární ohřev nedokáže plně nahradit konvenční způsoby ohřevu TUV a vytápění, ale může být naprosto jedinečným doplňkem, který dokáže ušetřit značné množství nákladů na vytápění, pokud jsou pro solární ohřev dobré klimatické podmínky. Přes počáteční investice se dá s jistotou prohlásit, že se solárním ohřevem můžeme ušetřit. Návratnost počáteční investice je počítána na 5 let.

V případě, že je vaše stavba nebo domácnost plně závislá na trvalém temperování prostoru, je třeba mít pro takové výpadky připraveno záložní řešení, které není třeba provozovat v závislosti na elektrické energii. Vzhledem k tomu, že samotné vytápění probíhá v rámci spalování plynu, je třeba zajistit pouze malé záložní množství elektřiny pro zajištění chodu oběhového čerpadla, které není energeticky náročné. Pro takové účely postačí malá elektrocentrála nebo systém záložních baterií (v případě, že kombinujete ve svém domě i fotovoltaiku).

Plynové kotle jsou oproti elektrickým znevýhodněny procesem spalování, kdy část tepla uniká společně se spalinami. Přesto je účinnost těch nejvyspělejších kondenzačních kotlů na úrovni až 98%. Pokud bereme v úvahu i cenu plynu jako paliva, jedná se jednoznačně o jednu z nejekonomičtějších variant vytápění vůbec.

Plynové kotle jsou vysoce efektivní a naprosto bezobslužná zařízení. Mají velmi vysokou účinnost, Přestože se jedná o naprosto bezpečná zařízení, z principu jejich konstrukce dochází v kotli k hoření spalováním zemního plynu z tohoto důvodu je třeba mít na paměti veškeré bezpečnostní opatření, která je třeba při provozu takových zařízení dodržovat. Hlavní výhodou je cena tohoto paliva, které se v poměru ke své výhřevnosti a dodávce řadí k nejekonomičtějším způsobům vytápění. Tato zařízení dokáží pracovat naprosto autonomně a nevyžadují žádné zásahy v průběhu provozu s výjimkou uživatelského nastavení. Plynové kotle jsou bezhlučná a spolehlivá zařízení. Bohužel jsou závislá na dvou druzích energie, tedy plynu potřebnému k výhřevu a elektrické energii zajišťující cirkulaci ohřáté vody v celém topném systému. Hlavními nevýhodami je existence plynové distribuce (rozvodu) v dané lokalitě a nutnost zajištění bezpečné spalinové cesty. To v některých případech může znamenat budování komínu.