Jak vybrat kondenzační plynový kotel?

Plynové kotle

Jak vybrat kondenzační plynový kotel?

Zdroj: Viessmann

Výběr kondenzačního plynového kotle závisí na možnostech jeho umístění, zapojení, požadavcích, na jeho funkci atd. Nabídka kotlů je velká a v současné době lze uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky.

Jaké jsou typy plynových kotlů

Kondenzační kotle se rozlišují podle několika kritérií. Záleží na požadavcích majitele nemovitosti, ale také na různých omezeních, které zužují možnost výběru plynového kotle.

Umístění a upevnění kotle

Kotle mohou být umístěny na stěně (tzv. nástěnné), nebo postaveny na podlaze (tzv. stacionární). Kotle o menším výkonu (pro rodinné domy, chaty či dobře zateplené objekty) jsou lehké a upevňují se na stěnu. Velké kotle pro budovy s velkou tepelnou ztrátou nebo vysokou energetickou potřebou mají vyšší hmotnost a staví se na podlahu. Umístění a upevnění kotlů má být vždy v takovém místě, aby šel kotel pokud možno jednoduše připojit na odvod spalin a k otopné soustavě za dodržení všech bezpečnostních pokynů výrobce daného kotle.

Jak vybrat kondenzační plynový kotel?

Nástěnný kotel. Zdroj: Viessmann

Používané palivo

Většina kotlů spaluje zemní plyn. Jde o určitý komfort, majitel se nemusí starat o přívod paliva atd. Musí jen jednou ročně nechat zkontrolovat kotel, otopnou soustavu a odvod spalin. V oblastech, kde není zaveden zemní plyn, je možnost vytápění zkapalněným plynem propanem. K tomu však musí být zajištěn zásobník plynu, který musí splňovat mnoho podmínek pro bezpečný provoz. Zásobníky zkapalněného plynu jsou nadzemní i podzemní.

Tepelný výkon kotle

Kotel jen pro topení musí odpovídat tepelné ztrátě vytápěné budovy. Kombi kotel musí mít vyšší tepelný výkon, a to pro vytápění plus ohřev vody pro užitkové účely. Domy se již mnoho let tepelně izolují a jejich tepelná ztráta je nižší než dříve. Proto i potřebný tepelný výkon kotle pro vytápění je stále nižší. Avšak tepelný výkon pro ohřev vody používané k užitkovým účelům se nemění. Moderní kotle tak mají tepelný výkon pro vytápění dobře zateplených rodinných domů např. 8–10 kW, ale tepelný výkon pro ohřev vody je vyšší, např. 17 kW. Zde rozhoduje také zvolený způsob přípravy teplé vody a velikost zásobníku.

Ve velkých budovách nebo v domech s velkou tepelnou ztrátou se může osadit jeden kotel o velkém tepelném výkonu nebo několik kotlů o menším výkonu. Zapojení několika kotlů na společné potrubí se nazývá kaskádové zapojení. O tom, zda je pro danou nemovitost vhodný jeden velký, nebo více malých kotlů, rozhoduje projektant na základě všech podkladů, které potřebuje pro své rozhodnutí.

Jak vybrat kondenzační plynový kotel?

Stacionární kotel. Zdroj: Viessmann

Odvod spalin

Kotle se podle přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin z kotle rozdělují na typ B a C. Typ B znamená, že přívod vzduchu pro spalování plynu je z místnosti, v níž je kotel umístěn, a odvod spalin jde do venkovního ovzduší komínem nebo přes obvodovou stěnu domu. Typ C má přívod vzduchu z venkovního prostředí a odvod spalin také do venkovního prostředí opět komínem nebo přes obvodovou stěnu.

Potřeba tepla

Kotel může produkovat teplo pro dva účely: samostatně pro vytápění, nebo pro vytápění a užitkovou vodu. Kotle pro vytápění mají menší výkon a rozměry než kotle kombinované, které slouží k vytápění i přípravě teplé vody. Teplou vodu lze ohřívat elektrickými ohřívači, případně jiným způsobem. Záleží na uživateli, jaký způsob ohřevu vody pro užitkové účely využije. Dle toho může také zvolit typ kotle.

Jak vybrat kondenzační plynový kotel?

Kompaktní plynový kondenzační kotel určený na vytápění i ohřev teplé užitkové vody. Zdroj: Viessmann

Volba setu

Pod pojmem set se rozumí spojení kotle a zásobníku teplé užitkové vody s teplotním čidlem.

Kotle s průtokovým ohřevem obsahují deskový výměník. Tyto kotle nepotřebují přímotopný nebo nepřímotopný zásobník teplé vody. Jsou vhodné do malých rodinných domů, bytů nebo chat, dodávají ale omezené množství teplé vody.

Kotle s připojením na externí zásobník jsou vybaveny vestavěným trojcestným ventilem pro možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku. Kotle jsou vhodným zdrojem tepla pro topné systémy nízkoenergetických domů i bytových jednotek.

Kotle s vestavěným zásobníkem umožňují vytápění budovy a fungují jako zdroj teplé vody pro užitkové účely. Voda je akumulována v menším zásobníku integrovaném přímo do kotle. Většina výrobců nabízí několik výkonnostních řad kotlů s vestavěným zásobníkem o objemu od 50 l do 100 l. Jejich výhodou jsou velmi kompaktní rozměry a možnost vestavět do skříní a výklenků.

Jak vybrat kondenzační plynový kotel?

Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem. Zdroj: Viessmann


Výhody plynových kotlů

  • Pohodlné topení. Není nutné zabezpečovat a přikládat palivo, vynášet popel atd., jako je tomu u kotlů na dřevo.
  • Nezávislé na počasí. Na rozdíl od topných zařízení získávajících energii ze slunce, vody nebo vzduchu poskytují plynové kotle teplo za každých okolností bez ohledu na roční období a klimatické podmínky.
  • Dálkové ovládání. Provoz kotle a otopné soustavy lze ovládat pomocí chytrého telefonu nebo dalšího elektronického přístroje na dálku s možným dohledem servisní organizace.
  • Možnost velkého výběru. Výběr kotle je možný podle druhu plynu, velikosti tepelného výkonu, způsobu ohřevu teplé užitkové vody, možnosti napojení na komín nebo odtah do fasády atd.
  • Možnost kombinovat s jiným zařízením. Moderní kotle jsou již obvykle uzpůsobeny na propojení s dalšími eko zařízeními na výrobu tepelné nebo elektrické energie.
  • Připravenost na paliva budoucnosti, jako je např. vodík (H2 ready).


Nevýhody plynových kotlů

  • Vyšší pořizovací cena. Komfort vytápění kondenzačním plynovým kotlem přináší vyšší pořizovací náklady, zejména když je třeba budovat přípojku na plyn nebo vyvložkovat stávající komín.
  • Nutný odvod kondenzátu. Je třeba mít možnost bezpečně odvádět kondenzát přes sifon do kanalizačního potrubí.
  • Závislost na dodavatelích paliva a energie. Je třeba akceptovat aktuální ceny zemního plynu a elektřiny nutné na pohon zařízení. Případně je možné instalovat zvlášť zařízení na výrobu vlastní elektřiny, což ale nemusí být malá investice.

Shrnutí na závěr

Kondenzační plynový kotel se vybírá podle toho, jaké má majitel požadavky, omezení a možnosti přizpůsobení. Může si vybrat kotel na zemní nebo zkapalněný plyn, kotel upevněný na stěnu nebo umístěný na podlaze, kotel pouze pro vytápění nebo i pro ohřev vody k užitkovým účelům, kotel s odtahem spalin do komína nebo přes obvodovou stěnu (nutno dodržet platné normy v České republice). Vždy to však musí být kotel, jehož tepelný výkon odpovídá tepelné ztrátě vytápěné budovy.

Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Cenově atraktivní nástěnný kotel pro byty a rodinné domy s velmi atraktivním poměrem cena/výkon.

Více info

Vitodens 111-W

Vitodens 111-W

Nástěnný kotel s integrovaným nerezovým 46litrovým nabíjecím zásobníkem pro byty a rodinné domy.

Více info

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU