Viessmann je přední výrobce topných, průmyslových a chladicích systémů.

Historie společnosti

Viessmann je rodinný podnik s více než 105letou tradicí, který od svého založení v roce 1917 neustále roste. V současné době najdeme zastoupení Viessmann v 74 zemích světa s více než 13 000 pracovníky. Na českém trhu Viessmann působí již od roku 1994.

Rodinná firma

Viessmann

Podnik založil v roce 1917 Johann Viessmann v Hofu an der Saale, když díky objednávce zahradníka vymyslel ocelový kotel. Tento nápad si v zápětí nechal patentovat a začala se psát historie firmy Viessmann. Firmu pak v roce 1957 předal svému synovi Hansovi. V té době měl rodinný podnik 35 zaměstnanců a svůj úspěch stavěl na vysoce kvalitních produktech.

Dnes společnost Viessmann vede již čtvrtá generace rodiny. Vnuk Martin Viessmann s manželkou Annette a jejich dvě děti Katharina a Maxmilián se svými partnery. Ti reprezentují právě nastupující generaci a jsou nositeli mnoha technologických inovací, díky kterým se společnost rychle posouvá kupředu.

Viessmann jako rodinný podnik myslí právě na budoucí generace, i proto klade zvláštní důraz na udržitelnost. Nesoustředí se pouze na krátkodobé cíle, ale snaží se udržovat společnost v těsném kontaktu se současnými technologickými trendy a přísně dbá na to, aby společnost Viessmann byla součástí budoucnosti ať již jakkoli vzdálené.
Tyto své postoje uplatňuje i vůči svým zaměstnancům, kdy ve smyslu motta společnosti: „Vytváříme životní prostor pro další generace.“, je neustále začleňuje do své velké globální rodiny o kterou neustále pečuje.

Sponzorské aktivity

Společenská odpovědnost veřejný prospěch, podpora dalších generací a inovativní technologie, které jsou součástí společnosti Viessmann přivedli společnost ke sponzorování mnoha sportovců a závodních týmů. Viessmann podporuje závodníky, funkcionáře i svazy a to již od roku 1993 s tím, že sdílí klíčové hodnoty: závazek, ochota přijmout odpovědnost a týmová práce, které jsou základními aspekty firemní kultury. Jedině ty jsou cestou k úspěchu.

V každém sportovním odvětví, ve kterém se společnost angažovala, vždy hledala linii, která by oba světy propojila jasným sdělením, vyjádřením a postojem.

Zimní sporty
Vzhledem k tomu, že velká část výrobků Viessmann je určena pro vytápění, jsou hlavními odbytišti pro produkty Viessmann právě země, které se nachází v klimatickém pásu, kde je vytápění zásadním tématem. Právě v těchto podnebných pásech si můžeme užívat zimních sportů, kterým se sponzorsky věnujeme již více než 25 let. Viessmann se za tu dobu stal nedílnou součástí většiny severských zimních sportů. Podporuje také mladé talenty ve spolupráci s Německým lyžařským svazem. Zaměřuje se především na sportovce v těchto disciplínách: biatlon, skoky na lyžích, běh na lyžích a severská kombinace. Partnerem českého biatlonu byl Viessmann téměř jednu dekádu.

Formule - E
Díky technologickým inovacím, čisté energii a udržitelnosti se Viessmann stal sponzorem stáje Formule-E Panasonic Viessmann a to až do vynuceného přerušení tohoto podniku díky celosvětové pandemii COVID-19, která tomuto druhu sportu nepřála. Přesto společnost stihla slavit se svými jezdci mnoho úspěchů na závodních okruzích po celém světě.

Fotbal
Zcela odlišnou filozofii společnost Viessmann sleduje sponzoringem fotbalu. Fotbal se stal skvělým představitelem týmových sportů, které v dnešní exponované době kladou důrazem na smazávání kulturních, náboženských a rasových rozdílů. Právě tato otevřenost a tolerance je další pozitivní filosofií, kterou se společnost rozhodla následovat. Viessmann se stal oficiálním klimatickým partnerem FC Bayern Mnichov.

Hodnoty společnosti Viessmann

V roce 1966 byly poprvé formulovány firemní hodnota a zásady firmy, které se staly kodexem Viessmann, který je vodítkem pro každodenní jednání i pochopení směru, kterým se značka Viessmann chce ubírat.

SPOLEČNĚ – ZODPOVĚDNĚ – INOVATIVNĚ

Společně
Vztah k zákazníkům je partnerský a férový s cílem společného úspěchu. Svým zaměstnancům nabízíme šance pro další rozvoj.
Zodpovědně
Hlásíme se k ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti. Cílem společnosti je ochrana klimatu a udržení přirozených základů života.
Inovativně
Viessmann je technologickým průkopníkem ve své oblasti a i v budoucnu chce formovat, utvářet a podněcovat technický pokrok.

Udržitelnost
Společnost Viessmann se zaměřuje na udržitelnost, která je nutně propojuje ekonomiku, životní prostředí a sociální otázky. Právě proto je udržitelnost patrná v celé firemní kultuře a zasahuje do všech oblastí. Stává se tak samozřejmou součástí mnoha řešení a projektů. Udržitelnost je tématem sahajícím od řešení vytápění a energie, efektivního využití vodíku, přes elektrifikaci a digitalizaci až po enviromentální projekty, jako je *#ViMoveForClimate*.

"Budoucnost je pro nás důležitá, protože se o ní rozhoduje dnes."

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

Spočítejte si sami svou úsporu Kontaktujte naše specialisty

Close