Elektrické kotle

kalkulačka

Elektrická energie je nejdiskutovanějším zdrojem tepla. Je bezúdržbová a bezpracná, ale je tento zdroj udržitelný a jak moc je ekologický? Tyhle otázky si denně pokládá velká spousta našich budoucích klientů. Vytápění elektřinou je tak výhodné pro uživatele i životní prostředí, jak kvalitní zařízení tuto energii využívá. Díky nejnovějším technologiím a investicím do výzkumu, společnost Viessmann přináší pokrok v oblasti vytápění.

Elektrokotle Viessmann jsou revoluční technologií a výhodným řešením především tam, kde jiné zdroje nejsou přípustné a znamenaly by pro uživatele významné pořizovací investice. Nespornou výhodou elektrokotlů je jejich kombinovatelnost s ostatními systémy, se kterými lze kdykoli propojit v ucelený systém vytápění.

Elektrické kotle - Viessmann
Elektrické kotle - Viessmann

Výhody elektrických kotlů

Elektrokotle neznamenaj  vždy jednoznačnou výhodu, ale pro mnoho klientů se jedná o jediné přípustné řešení jejich situace. Elektrokotel díky způsobu instalace nevyžaduje mnoho přípravných úkonů, které ostatní systémy jako stavební připravenost vyžadují. Tím jsou minimalizovány především pořizovací náklady. Neopomenutelnou je i rychlost realizace a samozřejmě i univerzálnost těchto zařízení.

Elektrická energie je nejdostupnější energií obecně. Zatímco plyn je přímo závislý na rozvodu v dané lokalitě a ostatní systémy využívají paliva, o jejichž dodávku se musí postarat sám uživatel. Samozřejmě je nezbytné zmínit i všudypřítomné sluneční záření , které však zatím díky nízké efektivitě nedokáže pracovat jako autonomní systém vytápění a je třeba ho právě kombinovat s elektrickým kotlem.

Bezobslužné

Nejkomfortnější zdroj vytápění, který není třeba doplňovat.

Dostupná energie

Možnost provozu i v oblastech, kde není realizován rozvod plynu.

Bezpečný provoz

Jediný způsob vytápění, který může bezpečně pracovat bez dohledu.

Nízká investice

Pořizovací náklady jsou vzhledem k jednoduchosti zařízení velmi nízké.

Elektrokotel Vitotron 100

Elektrický kotel Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují efektivitu předchozích modelů společně s nejnovější technologií, elektronikou a nezbytnou konektivitou, která je u všech současných zařízení trendem.

Možnost propojení elektrokotle do kompletních řešení řízení inteligentních domů otevírá nové příležitosti. Elektokotle s napojením na zásobníky pro ohřev vody vhodnost použití ještě více rozšiřuje.

Více info

Více informací o našich řešeních najdete na webových stránkách

Viessmann

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

Spočítejte si sami svou úsporu Kontaktujte naše specialisty

Časté dotazy

Ano, v případě, že hlavním zdrojem vytápění je elektrokotel, ja možné uplatnit nárok na zlevněnou sazbu elektrické energie. V závislosti na množství a způsobu využívaní elektrické energie v domácnosti se mění možnosti tarifu, který může zákazník u svého dodavatele energie nárokovat.

Solární ohřev je jednoznačně technologií, která je aktuálním tématem posledních let. V našem podnebném pásu solární ohřev nedokáže plně nahradit konvenční způsoby ohřevu TUV a vytápění, ale může být naprosto jedinečným doplňkem, který dokáže ušetřit značné množství nákladů na vytápění, pokud jsou pro solární ohřev dobré klimatické podmínky. Přes počáteční investice se dá s jistotou prohlásit, že se solárním ohřevem můžeme ušetřit. Návratnost počáteční investice je počítána na 5 let. V případě, že se rozhodnete využívat systém ohřevu vody a vytápění v kombinaci se solárními panely, je možné čerpat v rámci Nová zelená úsporám státní dotaci až do výše 60.000 Kč.

V případě, že je vaše stavba nebo domácnost plně závislá na trvalém temperování prostoru, je třeba mít pro takové výpadky připraveno jakékoli náhradní řešení, které není třeba provozovat v závislosti na elektrické energii. Jako řešení se nabízí propanbutanová topidla nebo zajištění vašeho elektrického topného systému elektrickým generátorem.

Elektrické kotle již z principu své konstrukce mají 100% účinnost, tedy veškerou dodanou elektrickou energii přemění na teplo, kterým je ohřívána voda v topném systému. Plynové kotle jsou oproti elektrickým znevýhodněny procesem spalování, kdy část tepla uniká společně se spalinami. Účinnost těchto kotlů je mezi 85-95% v závislosti na typu zařízení.

Elektrické kotle jsou efektivní a naprosto bezobslužná zařízení. Mají nejvyšší účinnost, které je možné dosáhnout a nevyžadují zvýšenou míru bezpečnostní kontroly a to ani v případě, že je dům prázdný. Nehrozí zdě žádné riziko vzniku požáru. Jsou naprosto bezhlučná a ze své podstaty jsou závislá pouze na jednom druhu energie. Jedinou a hlavní nevýhodou může být považována pouze cena dodávané elektrické energie. Na druhou stranu je třeba dodat, že díky vytápění elektřinou zpravidla zákazník začne využívat zlevněné sazby energie, která se tak vztahuje na provoz celého domu a to v dnešní době není zanedbatelná položka. Elektrický kotel tak nepřímo zlevní i provoz elektricky náročných spotřebičů, kterými jsou lednice, myčky, pračky a sušičky, indukční varné desky, svícení nebo provoz elektronických zařízení. V konečném důsledku může elektrický kotel být významnou úsporou pro celý provoz domu.