Jak správně nastavit kondenzační plynový kotel?

Plynové kotle

Jak správně nastavit kondenzační plynový kotel?

Zdroj: Viessmann

Správné nastavení kondenzačního kotle nemusí být vždy jednoduchá záležitost. Kondenzační kotle mají v současné době nejvyšší účinnost z běžně používaných plynových kotlů pro vytápění rodinných domů nebo i velkých budov či hal. Kotel musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost provozu, ale také na hospodárnost provozu. Pro představu, co může ovlivnit vytápění kondenzačním plynovým kotlem, si uvedeme několik informací. Podle nich se může nastavit kondenzační plynový kotel.

Použité palivo

Pro plynové kondenzační kotle může jako palivo být použit zemní plyn nebo zkapalněný plyn – propan. Zemní plyn může mít podle místa naleziště různě velký obsah jednotlivých plynů, ze kterých je složený. Z toho vyplývají různé vlastnosti, z nich nejdůležitější pro spalování je výhřevnost. Propan má také různé výhřevnosti.

Nízkoenergetický zemní plyn (v literaturách označovaný jako plyn L) má obsah metanu přibližně 85 procent. Energeticky bohatý plyn (v literaturách označovaný jako plyn H) je složen přibližně z 98 % metanu, obsahuje tedy více energie. V České republice je nejčastěji plyn typu H.

Dále to může být zkapalněný zemní plyn, biometan, tzv. e-gas. Elektrická energie získaná z fotovoltaických a větrných elektráren může být využívána k výrobě vodíku, který bude v určitém poměru přimícháván do plynové směsi. Správná součinnost plynu s dalším palivem je složitá záležitost, pokud má celý systém bezpečně a hospodárně fungovat.

Tepelný výkon kondenzačního kotle

Pro vytápění malého rodinného domu o nízké tepelné ztrátě stačí jeho tepelný výkon jen několik kilowattů (kW). Tepelná ztráta a podle ní výkon kotle může být velmi odlišný v závislosti na druhu stavby. V současné době se staví hodně nízkoenergetických a pasivních domů. Pro jejich vytápění také stačí výkon kotle jen několik kW. K vytápění velké haly se používá několik kotlů, jejichž celkový výkon může být i několik stovek kW.

Druh budovy z

energetického hlediska

Roční spotřeba energie

(kWh/m2)

z klasických materiálů

     100–250

energeticky úsporný dům

       50–80

nízkoenergetický dům

       15–50

pasivní dům

         5–15

nulový dům

         0–5

plusový dům

produkuje energii

Tab.: Roční spotřeba energie podle druhu budovy z energetického hlediska

Pracovní režim kotle

Vytápění obytných budov nebo výrobních, skladovacích či provozních prostor vyžaduje různé pracovní režimy kotle. Z toho vyplývá nastavení různých teplot a různých časů vytápění. Možností nastavení provozu je celá řada a používá se k tomu velké množství jak manuálních, tak automatických systémů řízení provozu kotle v průběhu jednotlivých dnů v pracovním týdnu. V rodinných domech je možné nastavovat režim vytápění pro každou místnost samostatně podle toho, jak je využívána. Nejvíce se obvykle topí v místnosti, která je nejdelší dobu využívána k pobytu. Tato místnost se nazývá referenční, je to nejčastěji obývací pokoj.

Účel kondenzačního kotle

Pomocí kotle lze ohřívat vodu jen pro vytápění (konvenční kotle), nebo jak pro vytápění, tak i pro ohřev vody k užitkovým účelům (kombi kotle). Samostatně lze nastavit provoz kotle pro vytápění a samostatně pro ohřev užitkové vody. Možnosti nastavení provozu vytápění a teploty vody pro užitkové účely si určí uživatel sám podle svých potřeb.

Možnosti nastavení kotle

Kotle se mohou nastavit několika způsoby: přímo na displeji na kotli, pomocí chytrého mobilu, tabletu nebo počítače. Provoz kotle se tedy může nastavit i na dálku, mimo prostor vytápěné budovy. Běžně se to dělá při odchodu ze zaměstnání domů či návratu z dovolené. Uživatel domu tak může mít při příchodu domů ihned tzv. tepelnou pohodu. Nastavení je možné podle okamžité potřeby měnit.

Jak správně nastavit kondenzační plynový kotel?

Obr.: Nastavení kotle dálkovým způsobem. Zdroj: Viessmann

Prvotní nastavení kotle v rukách odborníka

Správné nastavení bezpečného a hospodárného provozu plynového kondenzačního kotle je poměrně složitá věc a mohou ji dělat pouze odborníci k tomu vyškolení. Majitel (uživatel) vytápěné nemovitosti si určí, kdy a jak chce, aby topení fungovalo. Servisní technik nebo jiná oprávněná osoba podle jeho požadavků správně nastaví provoz kotle. Majitel nemovitosti může po zaškolení provádět další nastavení sám. Změna nastavení je podle potřeby kdykoliv možná. V praxi se ukazuje, že správného nastavení, které vyhovuje uživateli, je dosaženo například i až po dvou topných sezónách.

Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Cenově atraktivní nástěnný kotel pro byty a rodinné domy s velmi atraktivním poměrem cena/výkon.

Více info

Vitodens 111-W

Vitodens 111-W

Nástěnný kotel s integrovaným nerezovým 46litrovým nabíjecím zásobníkem pro byty a rodinné domy.

Více info

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU