Jak vybrat elektrokotel?

Elektrické kotle

Jak správně nastavit kondenzační plynový kotel?

Zdroj: Viessmann

Pokud jste se rozhodli vytápět nemovitost elektrokotlem, výhody tohoto zařízení jsou vám již známy. Podle jakých parametrů ale elektrický kotel vybrat? Jaké existují typy, v čem se liší a do jakých objektů jsou vhodné? Přečtěte si, jaké máte možnosti.

Elektrokotel je zařízení fungující na velmi jednoduchém principu, který je u všech produktů víceméně stejný; zjednodušeně řečeno, pomocí topných tyčí je v elektrickém kotli ohřívána voda, která je následně pomocí čerpadla distribuována do otopné soustavy – tedy do radiátorů nebo podlahového topení. Voda může být rozváděna buď okamžitě, tedy bezprostředně poté, co je ohřáta (přímotopný elektrokotel), nebo může být v zásobníku ohřívána pouze v hodinách s nízkým tarifem elektřiny (elektrokotel s akumulací tepla). Provoz tohoto typu elektrokotle je výhodnější, avšak je potřeba počítat s tím, že nádrž na vodu je nutné někam umístit, vyžaduje tedy prostor navíc.

Optimální výkon a výkonová modulace

Ať už se rozhodnete pro první, nebo druhý typ, to hlavní, podle čeho byste elektrický kotel měli vybírat, je jeho výkon a výkonová modulace, od nichž se odvíjí cena konkrétního zařízení. Výkon elektrokotlů se pohybuje v rozmezí zhruba od 4 do 60 kW, což je poměrně velký rozptyl. Jak tedy potřebný výkon určit, aby byl dostačující, ale zároveň kotel nebyl předimenzovaný?

Optimální výkon elektrokotle závisí na velikosti stavby (tedy celkovém vytápěném objemu) a její energetické náročnosti, respektive tepelných ztrátách. Jejich hrubý odhad lze stanovit na základě několika faktorů, jako jsou například typ zdiva, rozsah izolace, počet oken, skladba střechy, ale také lokalita, nadmořská výška či orientace stavby vůči světovým stranám. Pro přesnější výpočet je však vhodné obrátit se na odborníka, například projektanta nebo energetického specialistu, který navrhne i adekvátní výkon elektrokotle. U novějších staveb lze hodnotu tepelných ztrát najít také v projektové dokumentaci. Za výpočet provedený odborníkem zaplatíte okolo několika tisíc korun, do budoucna vám to ale může ušetřit nemalé finance. Pokud byste si totiž pořídili zbytečně výkonný kotel, znamenalo by to jednak vyšší pořizovací cenu a jednak (pravděpodobně) nutnost vyměnit stávající jistič za silnější, s čímž souvisejí i vyšší paušální poplatky. V případě nedostatečně výkonného elektrokotle byste pak pochopitelně museli investovat do dalšího tepelného zdroje.

Hlavní vs. doplňkový zdroj tepla

Pro stanovení optimálního výkonu elektrokotle je také důležité vědět, zda bude elektrokotel sloužit jako primární zdroj tepla, nebo jen jako doplňkové vytápění s nižším výkonem. Podle platné české legislativy je totiž elektrické vytápění v novostavbách podmíněno jeho kombinací s vytápěním využívajícím obnovitelné zdroje (například s krbovými kamny, solárními panelykolektory, fotovoltaikou nebo třeba tepelným čerpadlem). V případě rekonstrukce však žádné takové nařízení neplatí, vytápět objekt pouze za pomoci elektrokotle tedy možné je.

Softwarová výbava a komfort ovládání

Důležitým parametrem pro výběr elektrokotle je také jeho softwarová výbava a komfort ovládání. Užitečným pomocníkem, který zároveň představuje úsporu finančních prostředků, je takzvaná ekvitermní regulace neboli takový způsob řízení vytápění, který se odvíjí od aktuální venkovní teploty vzduchu. Na základě údajů z venkovního čidla přizpůsobuje řídicí jednotka kotle teplotu otopné vody tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přetápění. Mezi další „chytré“ funkce elektrického kotle může patřit kupříkladu ovládání na dálku pomocí SMS, možnost spínání pouze v hodinách s nízkým tarifem nebo možnost nastavení nejrůznějších časových programů tak, aby zařízení fungovalo co nejvíce na míru potřebám konkrétního uživatele.

Další možnosti elektrického vytápění

Vytápění elektřinou přináší vedle elektrokotle i jiné alternativy. Může jít například o podlahové vytápění realizované formou elektrických rohoží nebo třeba o infrapanely. Pokud se pro podlahové vytápění rozhodnete, je potřeba zvážit, zda zvolíte variantu teplovodní (vytápěnou elektrokotlem), nebo variantu topných rohoží, popřípadě kabelů. Druhá možnost je sice z hlediska investice výhodnější (není třeba pořizovat elektrokotel a není potřeba o tolik zvedat stavební výšku podlahy), jde ale o variantu bez možnosti vyměnit v budoucnu elektřinu za jiný zdroj tepla, například za tepelné čerpadlo, bez dodatečných stavebních zásahů. 

Infrapanely mohou sloužit jako doplněk ke stávajícímu topnému systému (ať už jde o jakýkoli typ). Snadno se instalují a sálají do místnosti příjemné teplo, podobné slunečnímu záření. Na rozdíl od přímotopu s ventilátorem neohřívají infrapanely okolní vzduch, ale okolní objekty. Díky pokročilým možnostem designového zpracování (barevné provedení, rám, potisk, zrcadlo atd.) mohou navíc plnit i funkci dekorativní.

Chcete-li se o tom, jak vybrat elektrický kotel, či o dalších možnostech elektrického vytápění dozvědět podrobnější informace, neváhejte oslovit přímo některého z jejich výrobců.

Vitotron

Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují...

Více info

 

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU