Regulace elektrokotle

Elektrické kotle

Regulace elektrokotle

Zdroj: Viessmann

Výrobci současných elektrokotlů nabízejí nejrůznější řešení určená k jejich regulaci – od jednoduchých termostatů přes složitější zařízení s možností časových a denních programů až po regulátory více topných okruhů či kaskádových kotelen. Z čeho všeho můžete na trhu vybírat?

Elektrické kotle mohou být regulovány několika způsoby. Nejčastěji se setkáme s regulací na základě teploty vnitřního prostředí (pomocí termostatu či termostatických hlavic), modernější kotle mohou být řízeny podle venkovní teploty (ekvitermní regulace), případně s ohledem na obě tyto hodnoty (takzvaná smíšená regulace).

Asi nejběžnější variantu představují termostatické ventily a termostatické hlavice. Díky nim je možné regulovat každý radiátor zvlášť, a to buď manuálně, pomocí dálkového ovládání (například přes internet), nebo zcela automaticky díky teplotnímu snímači.

Termostat

Pakliže nechcete regulovat jen konkrétní otopné těleso, ale přímo tepelný zdroj, tedy elektrokotel, jako řešení se nabízí termostat. V nabídce jsou buď termostaty jednodušší (mechanické), kde lze nastavit požadovanou pokojovou teplotu, nebo digitální, jež jsou opatřeny displejem, integrovanou pamětí a které disponují různými funkcemi, jako jsou denní a časové programy, nastavitelné dle preferencí uživatele. Nevýhodou termostatu může být to, že reguluje elektrokotel pouze podle teploty naměřené v místnosti, kde je instalován (bez ohledu na to, že v ostatních pokojích může být chladněji). Existují však i takzvané zónové systémy, které fungují na základě teplotních snímačů rozmístěných ve více místnostech a které mohou být součástí chytré domácnosti.

Ekvitermní regulace

Mnohem efektivnější je takzvaná ekvitermní regulace, tedy ovládání výkonu elektrického kotle na základě čidla umístěného ve vnějším prostředí. Kotel pak ohřívá vodu s ohledem na aktuální venkovní teplotu vzduchu, takže nedochází ke zbytečnému přetápění. Laicky řečno – je-li venku chladno, teplota vody v otopné soustavě bude vyšší a naopak.   

Regulace pomocí systému HDO

Jako majitel elektrického kotle můžete využívat takzvanou dvoutarifní sazbu (D57d), díky níž můžete 20 hodin denně odebírat elektřinu za výhodnější cenu (nízký tarif). K přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem slouží systém takzvaného hromadného dálkového ovládání neboli HDO. Pomocí něj může distributor elektřiny na dálku regulovat spínání spotřebičů s větším odběrem tak, aby k němu docházelo právě a pouze v hodinách s nízkým tarifem. Příjímač HDO, který je propojen s elektroměrem a stykačem, se nachází buď v rozvodné skříni, nebo na desce s elektroměrem.

Regulátory pro více topných okruhů

Ovládání elektrokotle se nemusí týkat jen domácností, ale také větších (například půmyslových) objektů s více topnými okruhy, případně kaskádovými kotelnami. I pro tyto případy existují různá řešení regulace, nejčastěji v podobě dálkového ovládání (pomocí LAN, wi-fi či GSM), a to prostřednictvím chytrého telefonu, počítače nebo tabletu. Některé kotle jsou vybaveny externí signalizací poruch, případně signalizací upozorňující na automatické dopouštění vody do topného systému. Některé závady lze na dálku i odstranit, což pro uživatele představuje obrovskou výhodu v podobě úspory času a vyššího uživatelského komfortu.

Vitotron

Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují...

Více info

 

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU