Montáž a zapojení elektrokotle

Elektrické kotle

Plynový, nebo elektrický kotel?

Zdroj: Viessmann

Přestože instalace elektrického kotle není technicky ani časově nijak náročná – jeho zapojení zpravidla netrvá déle než jeden den –, smí ji provádět pouze certifikovaný odborník, montážník nebo servisní technik. Co všechno připojení elektrokotle vyžaduje a kolik za něj zaplatíte?

Instalace elektrokotle není na rozdíl od některých jiných topných zařízení podmíněna ani stavebními úpravami, ani nutností budovat technickou místnost. Přesto je při montáži potřeba dodržet několik preventivních opatření. Elektrický kotel musí být umístěn v takzvaném normálním prostředí (AA5/AB5), definovaném normou ČSN 33 2000-3. Nesmí být instalován v umývárnách, koupelnách, či dokonce sprchách (ČSN 33 2000-7-701) a kolem zařízení musí být dostatek volného prostoru (minimálně 50 centimetrů od přední stěny, 40 centimetrů od shora a 20 centimetrů ze strany), aby byla zajištěna protipožární ochrana, stanovená normou ČSN 06 1008. Kotel je zavěšen na stěnu a poté je připojen k elektrické síti a k otopné soustavě. To zajišťuje odborník.

Žádost o připojení elektrického zařízení 

Než si však domů odborníka pozvete, měli byste se postarat o několik věcí. Zaprvé je potřeba podat u svého dodavatele elektřiny žádost o připojení elektrického topení – to platí jak v případě elektrokotle, tak v případě elektrického podlahového topení, elektrických panelů, přímotopů či třeba akumulačních kamen. Žádost lze podat v pohodlí domova prostřednictvím on-line formuláře a distributor má pak 30 dní na její schválení. S vyřizováním těchto formalit je tedy dobré začít zhruba měsíc před plánovanou instalací topného zařízení. V případě, že si zároveň pořizujete výkonnější jistič, bude vás distributor následně informovat i o výši jednorázového poplatku, jejž je potřeba uhradit. Poté je nezbytné pozvat si domů, respektive na odběrné místo elektrikáře, který provede nutné úpravy spojené s montáží elektrického zařízení a vystaví vám revizní zprávu.

Změna tarifní sazby

Revizní zprávu budete potřebovat, pokud se rozhodnete zažádat o změnu tarifní sazby, na niž máte v případě instalace některého ze zmíněných topných zařízení nárok. Tato dvoutarifní sazba, nazývaná D57d, je výhodná jak pro distributora, tak odběratele. Odběratel může 20 hodin denně čerpat elektřinu za výhodnější cenu (tzv. noční proud neboli nízký tarif) a dodavatel zase může regulovat výkyvy v distribuční síti. K přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem slouží systém takzvaného hromadného dálkového ovládání, známého pod zkratkou HDO. Pomocí něj může distributor na dálku ovládat spínání spotřebičů s větším odběrem tak, aby k němu docházelo pouze v hodinách s nízkým tarifem. Příjímač HDO, který je propojen s elektroměrem a stykačem, se nachází buď v rozvodné skříni, nebo na desce s elektroměrem. Časové rozmezí, kdy dochází k odběru elektřiny se sníženou sazbou, se liší s ohledem na konkrétní distribuční oblast a zjistíte ho u svého distributora. Dávno už ale neplatí, že levnější elektřinu je možné odebírat jen během noci (označení „noční proud“ je tedy dnes už nepřesné). 

Jak správně nastavit kondenzační plynový kotel?

Schéma zapojení elektrokotle pomocí HDO

Žádost o změnu tarifní sazby lze stejně jako žádost o připojení elektrického zařízení podat on-line. Distributor k vám pak do několika pracovních dnů vyšle svého technika, který provede další nezbytné úpravy. Je důležité, abyste měli k dispozici nejen potřebné dokumenty (například revizní zprávu), ale také abyste znali výkon a příkon vašeho elektrického zařízení. 

Připojení termostatu, zásobníku TV a další nastavení

Jakmile bude váš elektrokotel nainstalován, distributor (jenž mezitím schválil vaši žádost o změnu tarifní sazby) vám sazbu může okamžitě upravit. Vraťme se však k samotné montáži. Odborník, který elektrokotel připojí k síti a otopné soustavě, ho propojí také s termostatem, čidlem venkovní teploty, popřípadě se zásobníkem TV. Zároveň provede další potřebná nastavení (například pro ovládání kotle pomocí příkazů GSM) a měl by vám poradit i s jeho ovládáním a následnou údržbou, tak aby zařízení pracovalo optimálně a přesně dle vašich potřeb. Schéma zapojení elektrokotle, včetně všech doporučení výrobce, nejdete v manuálu, jenž je součástí balení každého zařízení. 

Montáž elektrokotle – cena 

Certifikovaného odborníka, který vám elektrokotel správně a bezpečně nainstaluje a zprovozní, vám doporučí (případně zajistí) sám výrobce elektrického zařízení, nebo si ho můžete zajistit sami. Vždy však vybírejte jen prověřené firmy či osoby, a to na základě doporučení či jejich referencí. Cena za práci, materiál a uvedení kotle do provozu se pohybuje kolem pěti tisíc korun, některé firmy si k tomu mohou ještě připočítat náklady na dopravu, případně poplatek za práci v náročnějších podmínkách (například ve stísněných prostorách, kde k zařízení není zajištěn dostatečný přístup). 

Vitotron

Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují...

Více info

 

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU