Revize plynového kotle: Vše, co byste měli vědět

Plynové kotle

Revize plynového kotle

Jak dobře se staráte o svůj plynový kotel? Je to otázka, kterou si mnoho z nás asi nepoloží dostatečně často. Nicméně pravidelná revize plynového kotle je klíčem k jeho bezpečnému a efektivnímu provozu. A pokud se o něj dobře postaráte, může vám sloužit mnoho let.

Přečtěte si, co revize plynového kotle obnáší, jaké jsou důvody ji provádět a jak často by k ní mělo docházet. Stejně tak se dozvíte rozdíl mezi povinnou revizí a nepovinnými kontrolami plynového zařízení.

Proč je revize plynového kotle důležitá?

Revizi kotle si představte jako takovou lékařskou prohlídku. Stejně jako vás by i váš kotel měl pravidelně prohlédnout odborník, který zkontroluje, zda je vše v pořádku.

Zajištění bezpečnosti

Jedním z hlavních důvodů, proč je revize plynového kotle tak důležitá, je bezpečnost. Plynové kotle mohou představovat riziko úniku plynu nebo spalin, což může vést k otravě oxidem uhelnatým nebo dokonce k výbuchu. Pravidelná revize zajistí, že kotel je v bezpečném stavu a že nehrozí tato rizika.

Prodloužení životnosti kotle

Dalším důvodem je, že revize dokáže prodloužit životnost kotle. Pokud jsou problémy zjištěny a řešeny včas, může to předejít k vážným závadám, které by mohly vést k potřebě výměny kotle.

Zajištění efektivity

Pravidelná kontrola také zajišťuje, že kotel pracuje co nejefektivněji. Pokud kotel nefunguje správně, může spotřebovávat více plynu, než je potřeba, což vede k vyšším nákladům na energie. Pravidelná revize může pomoci snížit vaše náklady za topení.

Jak často by měla být provedena revize plynového kotle?

Existují dva typy revize plynového zařízení. První je tzv. výchozí revize, která se provádí vždy před uvedením zařízení do provozu a zajišťuje ji dodavatelská organizace, většinou v rámci dodávky. Pokud ji nevykonáte, jedná se o porušení zákona a může dojít nejen k ohrožení bezpečnosti, ale také k problémům s případným pojistným krytím.

Vedle toho existuje tzv. provozní revize, tj. pravidelná kontrola plynového zařízení. Dle vyhlášky je povinná každé tři roky, obecně se však doporučuje kontrolovat plynový kotel jednou ročně i s ohledem na delší záruku.

Toto doporučení platí zejména pro starší kotle, které mohou mít vyšší riziko problémů. Frekvence kontrol plynového zařízení se každopádně může lišit v závislosti na věku a typu kotle, jakož i na jeho využívání.

Kdo revizi kotle provádí?

Právě podle druhu prohlídky se liší i odborník, který ji provádí. Revizní technik při povinných revizích dohlíží na to, aby zařízení bylo bezpečné a v souladu s legislativou. Servisní technik při pravidelné (dobrovolné) kontrole se zase postará o to, aby kotel bezchybně fungoval a dlouho vám vydržel.

Kdy kontrolu kotle provádět?

Ačkoliv během letních měsíců nemusíte mít myšlenky na topnou sezonu a řešit servis kotle se vám může zdát unáhlené, je právě léto ideální čas pro kontrolu vašeho plynového kotle. Pokud si na revizi vzpomenete až koncem září, může být těžké najít volný termín u techniků, kteří jsou v tomto období často velmi zaneprázdněni.

Určitě se pak obraťte na servis v případě, že doma cítíte zápach plynu či spalin, nebo pokud je hořák zbarven do červena místo do modra. Stejně tak, pokud z kotle padají saze nebo částečky rzi, je vhodný čas na kontrolu.

Jak se připravit na revizi plynového kotle?

Před příchodem revizního technika je důležité se řádně připravit. Ujistěte se, že je k vašemu kotli zajištěn přístup a je kolem něj dostatek prostoru pro práci plynaře. Může být také užitečné mít připravené jakékoli dokumenty týkající se vašeho kotle, jako je manuál nebo záznamy o předchozí údržbě a pravidelných kontrolách.

Jak probíhá revize plynového kotle?

Přesný postup kontroly plynového zařízení se liší dle typu dané kontroly – zda jde o pravidelný servis nebo povinnou revizi, ale také podle typu kotle. V zásadě jsou ale kroky při všech revizích podobné.

Před revizí se technik nejprve ujistí, že kotel je vypnutý a že je bezpečné provést jeho kontrolu. To může zahrnovat odpojení kotle od zdroje energie a otevření všech dveří nebo panelů, které mohou blokovat přístup k součástem kotle.

Během samotné revize se provede kontrola všech klíčových součástí kotle. To zahrnuje kontrolu hořáku, ventilátoru, termostatu a dalších důležitých součástí. Odborník zkontroluje, zda tyto součásti fungují správně a zda nejsou poškozené nebo opotřebované.

Po kontrole součástí odborník provede řadu testů, aby zjistil, zda kotel pracuje správně. To může zahrnovat testování termostatu, aby se ujistil, že kotel správně reaguje na změny teploty, a testování bezpečnostních funkcí kotle, jako je kontrola přítomnosti plamene.

Následuje závěrečná kontrola, při níž plynař zjistí, zda nedochází k únikům plynu nebo zda kotel nemá poškozené části. Zároveň se ujistí, že všechny součásti kotle jsou správně namontovány a fungují.

Při pravidelné kontrole je důležité vyčištění spalovací komory a součástí a seřízení kotle a regulace.

Součástí kontroly je důležitý dokument, protokol o jejím provedení. Ten si určitě pečlivě uschovejte. Bude se vám totiž hodit v případě nějaké závady nebo jiného problému.

Kdo může provést revizi plynového kotle?

Revizi plynového kotle by měl provádět odborník s odpovídajícími kvalifikacemi a zkušenostmi. V České republice musí být revizní technik certifikován a musí mít platnou licenci. Vhodné je, aby odborník měl zkušenosti s typem kotle, který doma máte, a byl tak schopen identifikovat a řešit potenciální problémy. Proto servisní technik musí být proškolen od výrobce.

Co dělat, pokud je při revizi zjištěn problém?

Pokud je při revizi zjištěn problém, odborník by měl být schopen vám poskytnout doporučení pro jeho řešení. To může zahrnovat opravu nebo výměnu poškozených nebo opotřebovaných součástí, úpravu nastavení kotle pro zvýšení efektivity, nebo v některých případech může být doporučeno vyměnit celý kotel.

Závěr

Revize i pravidelná kontrola plynového kotle je nezbytnou součástí údržby vašeho domova. Zajišťuje, že váš kotel funguje efektivně a bezpečně, a dokáže prodloužit jeho životnost. Při výběru odborníka na revizi se ujistěte, že má potřebné kvalifikace a zkušenosti, a připravte se na revizi tím, že poskytnete ke kotli volný přístup a dodáte potřebné informace či související dokumenty o předchozí údržbě. Pamatujte, že pravidelná revize je nejen zákonem požadovaná, ale je to také klíčový krok k zajištění bezpečí vašeho domova.

Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Cenově atraktivní nástěnný kotel pro byty a rodinné domy s velmi atraktivním poměrem cena/výkon.

Více info

Vitodens 111-W

Vitodens 111-W

Nástěnný kotel s integrovaným nerezovým 46litrovým nabíjecím zásobníkem pro byty a rodinné domy.

Více info

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU