Plynový, nebo elektrický kotel?

Elektrické kotle

Plynový, nebo elektrický kotel?

Zdroj: Viessmann

Plynový, nebo elektrický kotel?

Vytápění plynem má stejně jako topení elektřinou své výhody i nevýhody. Pakliže jste z nabídky topných zařízení zavrhli tepelné čerpadlo – například z důvodu vyšších pořizovacích nákladů – i kotel na tuhá paliva – kvůli náročnější obsluze –, máte na výběr ještě plynový a elektrický kotel. Kdy dát kterému přednost?

 Pořizovací cena plynového i elektrického kotle je víceméně srovnatelná, třebaže za ten plynový zaplatíte v průměru o několik tisícovek víc. Stejně jsou na tom tato zařízení i z hlediska obsluhy, která je v obou případech nenáročná. Při rozhodování je tedy potřeba zvážit jiná kritéria, a sice provozní náklady, nutnost pravidelných revizí a to, zda je do domu přiveden plyn.

Začněme od konce. Již zřízená plynová přípojka může být během vašich úvah o výběru topného zařízení naprosto rozhodující. Pokud ji totiž stavba nemá, vyjde vás počáteční investice velmi draho – její vybudování se pohybuje mezi desítkami až stovkami tisíc korun. Samozřejmě je potřeba připočítat k vstupním nákladům také cenu za stavbu komína, respektive spalinových cest. Oproti tomu elektrokotel lze instalovat prakticky kamkoli a nejsou k tomu zapotřebí žádná speciální opatření.

Plynový, nebo elektrický kotel?

Elektrokotel vs. plynový kotel: Jak je to s revizemi a servisními kontrolami?

Ani z hlediska servisu a údržby není elektrokotel nijak náročný, a protože v něm nedochází k žádnému spalování, jde o naprosto bezpečné zařízení, které ze zákona nepodléhá nutnosti pravidelných revizí. Řídit byste se však vždy měli doporučeními konkrétního výrobce, stejně jako u jakéhokoli jiného elektrického zařízení.

Aby byl bezpečný i kotel plynový, je nutné (ba dokonce povinné!) pravidelně ho revidovat, doporučené jsou i servisní kontroly. Vezměme to tedy popořadě. Před samotným uvedením plynového kotle do provozu má jeho majitel povinnost podrobit ho takzvané výchozí revizi. Četnost dalších revizí, nazývaných jako provozní, se liší v závislosti na tom, zda plynový kotel vlastní běžný občan (tedy osoba fyzická nepodnikající), nebo osoba fyzická podnikající či osoba právnická.

Patříte-li do té druhé skupiny (osoba právnická či podnikající), musíte podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405 jednou za tři roky nechat plynový kotel zrevidovat. K tomu je doporučováno provádět jednou ročně i servisní kontrolu. Oproti tomu běžní občané mají „pouze“ povinnost užívat zařízení bezpečně. Co to znamená v praxi, to už sice zákon neříká, nicméně vždy byste se měli řídit pokyny a doporučeními výrobce daného plynového zařízení. Mnoho lidí si bohužel stále neuvědomuje, že pravidelné kontroly kotle by neměli podceňovat především kvůli ochraně vlastního zdraví a také že se díky nim může jednak výrazně prodloužit životnost topného zařízení a jednak snížit jeho spotřeba. O každé provedené revizi vašeho plynového kotle navíc dostanete protokol, který od vás v případě havárie může požadovat policie či pojišťovna, ale vyžádat si ji může i obecní úřad nebo váš dodavatel plynu.

Během revize, kterou provádí revizní technik, je kontrolována bezpečnost, tedy například těsnost spojů v plynovodní soustavě, tlakové nádoby, hybnost hlavního uzávěru plynu či správné uchycení potrubí. Každoročně by také měla být prováděna odborná kontrola spalinových cest, a to nikoli topenářem, ale kominíkem.

Servisní prohlídka, kterou má na starost servisní technik, je zaměřena na seřízení a vyčištění kotle, čímž se sníží jeho spotřeba a prodlouží se jeho životnost. Někteří výrobci plynových kotlů si dokonce pravidelný servis zařízení kladou jako podmínku pro uplatnění případné jeho reklamace, stejně tak tuto podmínku pravděpodobně najdete ve smlouvě o pojištění vaší domácnosti či nemovitosti.

Shrnutí:

  • revizní kontrola – 1× za 3 roky (povinnost pro osoby právnické a osoby fyzické podnikající)
  • servisní kontrola – 1× ročně (doporučeno)
  • čištění a kontrola spalinových cest – 1× ročně (povinné)

Provozní náklady

Z hlediska provozních nákladů vychází plyn ve srovnání s elektřinou o něco přívětivěji. Majitelé elektrokotle však mohou u svého dodavatele elektřiny zažádat o výhodnější tarif (D57d) a odebírat tak elektrický proud se sníženou sazbou. Majitelům kotle plynového je navíc účtována paušální částka za odběr plynu (lidově nazývána jako platba za plynoměr), která se s množstvím odebíraného zemního plynu zvyšuje. Na druhou stranu, čím větší je odběr plynu, tím nižší je cena za spotřebovanou kWh.  

Z uvedeného vyplývá, že elektrokotel je vzhledem k provozním nákladům vhodný spíše do menších objektů a nízkoenergetických či pasivních domů, popřípadě do bytových jednotek či nemovitostí, kde není zřízena plynová přípojka, případně tam, kde není komín. Také může sloužit jako záložní zdroj k primárnímu způsobu vytápění.

Výměna plynového kotle za elektrický

Pokud rekonstruujete nemovitost, kde jste doposud vytápěli plynovým kotlem, výměna za elektrokotel se vám pravděpodobně nevyplatí a provozní náklady budou ve srovnání s plynovým vytápěním vyšší. Vyplatit se to může jen v případě, že po rekonstrukci vytápěného objektu dojde (například díky zateplení, výměně oken apod.) k výraznému snížení tepelných ztrát, které budou maximálně 2 kW. Určitě však neuděláte chybu, když se při výběru vhodného topného zařízení obrátíte přímo na odborníka, který dokáže vyhodnotit, jaké zařízení bude právě pro vaši nemovitost to nejvhodnější.

Vitotron

Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují...

Více info

 

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU