Jak správně topit kondenzačním kotlem?

Plynové kotle

Jak správně topit kondenzačním kotlem?

Zdroj: Viessmann

Kondenzační kotle mají v současné době nejvyšší účinnost z běžně používaných plynových kotlů pro vytápění rodinných domů nebo i velkých budov či hal. Kotel musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost i hospodárnost provozu. Přečtěte si několik tipů na to, jak správně nastavit kondenzační plynový kotel, aby vám optimálně fungoval.

Jaký zvolit tepelný výkon kondenzačního kotle?

Tepelný výkon kotle by měl odpovídat celkovým tepelným ztrátám domu. Pro vytápění malého rodinného domu o nízké tepelné ztrátě stačí tepelný výkon kotle jen několik kilowattů (kW).

Výkon kotle může být velmi odlišný v závislosti na druhu stavby. V současné době se staví hodně nízkoenergetických a pasivních domů. Pro jejich vytápění stačí výkon kotle jen několik kW. K vytápění velké haly se používá několik kotlů, jejichž celkový výkon může být i několik stovek kW.

Pracovní režim kotle

Vytápění obytných budov nebo výrobních, skladovacích či provozních prostor vyžaduje různé pracovní režimy kotle. Z toho vyplývá nastavení různých teplot a různých časů vytápění. Možností nastavení provozu je celá řada a používá se k tomu velké množství jak manuálních, tak automatických systémů řízení provozu kotle v průběhu jednotlivých dnů v pracovním týdnu.

V rodinných domech je možné nastavovat režim vytápění pro každou místnost samostatně podle toho, jak je využívána. Nejvíce se obvykle topí v místnosti, která je nejdelší dobu využívána k pobytu. Tato místnost se nazývá referenční, je to nejčastěji obývací pokoj.

Jakou teplotu nastavit na kondenzačním kotli?

Pro správné fungování kotle je potřeba, aby teplota vratné vody v soustavě nepřekročila 45 °C. Pokud totiž teplota vody přesáhne 55 °C, přestává kotel zcela kondenzovat. Optimální teplota topné vody u kondenzačního kotle je pak 32 °C.

Účel kondenzačního kotle

Pomocí kotle lze ohřívat vodu jen pro vytápění (topné kotle), nebo jak pro vytápění, tak i pro ohřev vody k užitkovým účelům (kombi kotle). Samostatně lze nastavit provoz kotle pro vytápění a samostatně pro ohřev užitkové vody. Možnosti nastavení provozu vytápění a teploty vody pro užitkové účely si určí uživatel sám podle svých potřeb.

Možnosti nastavení kotle

Kotle se mohou nastavit několika způsoby: přímo na displeji na kotli, pomocí chytrého mobilu, tabletu nebo počítače. Provoz kotle se tedy může nastavit i na dálku, mimo prostor vytápěné budovy. Běžně se to dělá při odchodu ze zaměstnání domů či návratu z dovolené. Uživatel domu tak může mít při příchodu domů ihned tzv. tepelnou pohodu. Nastavení je možné podle okamžité potřeby měnit.

Jak správně topit kondenzačním kotlem?

Obr.: Nastavení kotle dálkovým způsobem. Zdroj: Viessmann

Použité palivo

Pro plynové kondenzační kotle může být jako palivo použit zemní plyn nebo zkapalněný plyn (propan). Zemní plyn může mít podle místa naleziště různě velký obsah jednotlivých plynů, ze kterých je složený. Z toho vyplývají jeho různé vlastnosti, z nichž je pro spalování nejdůležitější výhřevnost.

Nízkoenergetický zemní plyn (v literaturách označovaný jako plyn L) má obsah metanu přibližně 85 %. Energeticky bohatý plyn (v literaturách označovaný jako plyn H) je složen přibližně z 98 % metanu, obsahuje tedy více energie. V České republice je nejčastěji plyn typu H. Dále to může být zkapalněný zemní plyn, biometan tzv. e-gas.

Elektrická energie získaná z fotovoltaických a větrných elektráren může být využívána k výrobě vodíku, který bude v určitém poměru přimícháván do plynové směsi. Správná součinnost plynu s dalším palivem je složitá záležitost, pokud má celý systém bezpečně a hospodárně fungovat.

Prvotní nastavení kotle svěřte do rukou odborníka

Správné nastavení bezpečného a hospodárného provozu plynového kondenzačního kotle je poměrně složitá věc a mohou ji dělat pouze odborníci k tomu vyškolení. Uživatel vytápěné nemovitosti si určí, kdy a jak chce, aby topení fungovalo.

Servisní technik nebo jiná oprávněná osoba podle jeho požadavků správně nastaví provoz kotle. Majitel nemovitosti může po zaškolení provádět další nastavení sám. Změna nastavení je podle potřeby kdykoliv možná. V praxi se ukazuje, že správného nastavení, které vyhovuje uživateli, je dosaženo například i až po dvou topných sezónách.

Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Cenově atraktivní nástěnný kotel pro byty a rodinné domy s velmi atraktivním poměrem cena/výkon.

Více info

Vitodens 111-W

Vitodens 111-W

Nástěnný kotel s integrovaným nerezovým 46litrovým nabíjecím zásobníkem pro byty a rodinné domy.

Více info

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU