Dotace na elektrokotel

Elektrické kotle

Dotace na elektrokotel

Zdroj: Viessmann

Cílem dotačního programu Nová zelená úsporám je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. Ačkoli v elektrickém kotli během jeho provozu nedochází k žádnému spalování, a tedy ani k produkci emisí, z pohledu primární energie (elektřiny) ho však za ekologický považovat nelze.

Největší podíl na výrobě elektřiny mají v Česku stále neobnovitelné zdroje, a proto není ani letos možné čerpat na elektrická topná zařízení dotace. Na druhou stranu pořízení  elektrokotle představuje například ve srovnání s tepelným čerpadlem – na něž se jakožto na ekologické zařízení dotace vztahuje – mnohonásobně nižší investici.  

Kdy lze čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám?

O dotaci z programu Nová zelená úsporám žádat vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinných či bytových domů, bytových jednotek, případně trvale obývaných rekreačních objektů. Finanční podporu mohou získat na výměnu:

  • kotle na pevná paliva nižší než 3. emisní třídy,
  • kotle na topné oleje,
  • lokálních topidel, jako jsou krby nebo krbová kamna,
  • a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Od podzimu 2023 navíc bude za určitých podmínek podporována i výměna starých plynových kotlů či elektrických topidel, stáří minimálně 20 let, za tepelné čerpadlo.

Jak o dotace zažádat, co všechno je k tomu potřeba i další podrobné informace najdete na webu Nová zelená úsporám.

Kotlíková dotace na elektrokotel

Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, označovaný též jako kotlíkové dotace, je zacílen především na skupinu obyvatel, která nedisponuje dostatečnými vlastními zdroji na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla, tedy kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, za kotel na biomasu či elektrická a plynová tepelná čerpadla.

O dotaci mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, kteří (spolu se všemi dalšími členy domácnosti) pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, případně kteří (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Žádosti je možné podávat elektronicky, na webových stránkách krajských úřadů, kde se rovněž dozvíte bližší informace. Spuštěny budou během léta 2023.

Výhodnější tarif

Přestože se tedy na pořízení elektrického kotle v současnosti žádný dotační program nevztahuje, je možné zažádat u svého dodavatele elektřiny o výhodnější tarif, označovaný jako D57d. Na tuto sníženou sazbu, kdy uživatel 20 hodin denně odebírá levnější elektřinu, mají nárok nejen majitelé elektrokotlů, ale rovněž vlastníci přímotopu k vytápění, hybridního vytápění na elektřinu nebo tepelných čerpadel.

Vitotron

Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují...

Více info

 

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU