Dotace na elektrokotel

Elektrické kotle

Jak správně nastavit elektrokotel?

Zdroj: Viessmann

Častým dotazem stavebníků, investorů, ale i samotných uživatelů je, zda v současné době existuje možnost čerpat státní dotace na pořízení elektrokotle – ať už do novostavby, nebo jako náhradní topné zařízení například místo stávajícího kotle na tuhá paliva. Lze v tomto případě využít programy, jako jsou Nová zelenám úsporám nebo takzvané kotlíkové dotace?

Cílem dotačního programu Nová zelená úsporám je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. Ačkoli v elektrickém kotli během jeho provozu nedochází k žádnému spalování, a tedy ani k produkci emisí, z pohledu primární energie (elektřiny) ho však za ekologický považovat nelze. Největší podíl na výrobě elektřiny mají v Česku stále neobnovitelné zdroje, a proto není možné čerpat na elektrická topná zařízení dotace. Na druhou stranu pořízení  elektrokotle představuje například ve srovnání s tepelným čerpadlem – na něž se jakožto na ekologické zařízení dotace vztahuje – mnohonásobně nižší investici.   

Kdy lze čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám?

Podle informací uvedených na webu Ministerstva životního prostředí ČR mohou o dotaci z tohoto programu žádat vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinných či bytových domů, bytových jednotek, případně trvale obývaných rekreačních objektů. Finanční podporu mohou získat na výměnu kotle na pevná paliva  1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel, jako jsou krby nebo krbová kamena, a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Jak o dotace zažádat, co všechno je k tomu potřeba i další podrobné informace najdete na webu MŽP ČR.

Kotlíková dotace na elektrokotel

Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, označovaný též jako kotlíkové dotace, je zacílen především na skupinu obyvatel, která nedisponuje dostatečnými vlastními zdroji na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla, tedy kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, za kotel na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla či plynový kondenzační kotel. O dotaci mohou žádat domácnosti s čistým příjmem, jenž v roce 2020 nepřekročil 170 900 korun. Domácnosti, kde žijí jen senioři pobírající starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, mají na dotace automatický nárok.  Žadatel musí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti a žádosti bude od počátku roku 2022 možné podávat na krajských úřadech. Více informací o výši podpory najdete rovněž na webu MŽP ČR.  

Výhodnější tarif

Přestože se tedy na pořízení elektrického kotle v současnosti žádný dotační program nevztahuje, je možné zažádat u svého dodavatele elektřiny o výhodnější tarif, označovaný jako D57d. Na tuto sníženou sazbu, kdy uživatel 20 hodin denně odebírá levnější elektřinu, mají nárok nejen majitelé elektrokotlů, ale rovněž vlastníci elektrického podlahového topení, elektrických panelů, přímotopů nebo třeba akumulačních kamen.

Vitotron

Vitotron 100

Tento elektrický kotel je poslední generací inovativních elektrokotlů, které v sobě integrují...

Více info

 

Máte zájem?

Je pro vás aktuální rozhodnutí jak budete vytápět vás dům? Technický stav a připravenost vašeho objektu by vždy měla korespondovat se zvoleným řešením. Sestavte si svou vzorovou kalkulaci a nechte nás doporučit nejvhodnější řešení přesně pro váš dům.

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU